Published by Linnea on 22/01/2021

Speciell utbildning för jurister

Jurister studerar under 5,5 år på universitet. De kan sedan inleda deras yrkesverksamma karriär. Yrket i sig är dock komplext. Som jurist måste man ständigt hålla sig uppdaterad med förändringar i lagar och dylikt. Man kan därför gå utbildningar för att förbättra sin kunskap.

Många ser närmare på Rive Juridiska Byrå. Deras utbildningar är inriktade på det praktiska planet. Rive är nämligen yrkesverksamma inom arbetsrättsbranschen. De hjälper hundratals arbetstagare på en årlig basis.

Många universitetsutbildningar är väldigt teoretiskt inriktade. Om man exempelvis lär sig ett språk ligger fokuset på att lära sig grammatiken från grunden. Kursplanen innehåller dock inte särskilt mycket muntlig språkträning.

Detta kan fungera som en metafor för att beskriva juridiken. Studenterna får visserligen träna på verkliga fall under deras tid på universitetet. Samtidigt går det inte att förringa vikten av att se hur arbetet går till ute i verkligheten.

En speciell utbildning bör därför inkludera praktisk träning. Den bör också inrikta sig på ett specifikt område. Om du avser arbeta inom arbetsrätt bör du välja kurser som fokuserar på detta. Juridiken innefattar nämligen många olika områden.

Det är därför svårt att vara expert på samtliga dessa områden. Det är inte heller önskvärt på grund av att du bör försöka specialisera dig så snabbt som möjligt. I det yrkesverksamma livet behöver man vara nischad för att kunna stå ut från konkurrensen. 

Utbildning emot arbetsrätt

2163-speciell-utbildning-jurister-2

Varje år får tusentals svenskar lämna deras arbetsplats. Detta är en naturlig utveckling i en marknadsekonomi. I vissa fall har dock medarbetarna rätt till en ersättning.

RiVe arbetar med att ordna en ersättning åt dessa arbetstagare. De har en omfattande kunskap inom arbetsrätt som de också lär ut inom ramen för deras utbildningspaket.

  • Om det inte finns sakliga skäl till uppsägningen bör medarbetaren kompenseras. Det finns ett antal olika åtgärder man kan vidta för att arbetsgivaren ska göra rätt för sig. Du kan dock inte räkna med att detta kommer ske per automatik.
  • Arbetsgivaren är säkerligen medveten om att allt inte har gått rätt till. Många arbetstagare verkar i sin tur underskatta det skydd som finns i lagen om arbetsskydd. Svenska arbetstagare har nämligen många rättigheter på arbetsmarknaden.
  • Andra anställda kanske inte riktigt vågar säga till när de har blivit entledigade. Man vill inte göra sig till besvär, även om man precis har förlorat sin inkomst. Man kanske också tänker att man kan hitta ett nytt jobb, och att man därför inte vill lägga tid på att få ersättning.
  • Förhållandet mellan arbetsgivare och den som fått sparken tenderar att variera från fall till fall. Många gånger behöver man studera hundratals rättsfall för att kunna se vad som är kutym inom branschen.
  • Du kan säkerligen hitta studier gällande detta på landets olika universitet. Det finns dock också företag som har erfarenhet av just denna typ av verksamhet. Dessa företag har alltså praktisk erfarenhet inom ett av de viktigaste rättsområdena.

RiVe är ett sådant företag.  Se vad RiVe kan göra för dig. Tänk på att en utbildning nästan alltid är en investering för framtiden. Den ökar dina möjligheter på arbetsmarknaden samt ger dig större kunskap inom specifika verksamhetsområden. 

Tekniskt inriktade utbildningar

Viktigt att jurister förstår tekniken när de ska fatta beslut. Detta är viktigt både vad gäller arbetssätt samt rättsområde.

Arbetssättet för jurister har kommit att förändras. Förr i tiden satt advokater och jurister omgärdade av bokhyllor. Deras kontor var ibland avskräckande för klienter. Man kände sig underlägsen och det verkade som att all makt låg hos dessa människor som skulle föra ens talan.

Idag vänder sig denna yrkeskår mer och mer mot tekniska lösningar. De använder program som gör det enklare för klienten att läsa på om fallen. En stor del av kommunikationen sker också på nätet via mejl och dylikt. Detta skapar en mer välkomnande miljö för klienterna.

I takt med detta har ett nytt rättsområde växt fram. Detta rättsområde fokuserar på brott som sker över nätet. Det handlar bland annat om grova brott med sexuella tendenser, men det kan också handla om mindre brott, exempelvis förtal på sociala medier.

När man börjar gräva i detta nya rättsområde märker man att det är komplext. Man märker också att flera områden kommer tillkomma inom en snar framtid. Vi kan bland annat ta kryptovalutorna som exempel.

Dessa valutor ställer helt andra krav på tekniskt kunnande för de som ska bekämpa brott. Många privatpersoner tillika jurister känner inte till tekniken som ligger bakom kryptovalutor. Utbildning inom dessa områden är väldigt viktigt för att kunna förebygga att personer blir bestulna på nätet.

Detta skapar också möjligheter för jurister. Nästan alla klassiska rättsområden är starkt konkurrensutsatta, där ett fåtal välrenommerade advokater får de flesta jobben.

En nybliven jurist eller advokat kan istället satsa på ett av dessa nya rättsområden. Detta ger goda karriärmöjligheter. Det ger också möjligheten till att bli en slags talesperson i media för det nya rättsområdet. 

Saker du kan göra på egen hand

Läs i Expressen om hur du utnyttjar LinkedIn effektivt. Faktum är att du inte behöver gå utbildningar för att lära dig nya saker. Du kan i många fall gå gratiskurser alternativt läsa dig till kunskap på olika internetsidor.

Om det gäller avancerad juridik kanske inte detta är möjligt. Vi har lyft vikten av att utbilda sig på bästa sätt i den här artikeln. Vi har dock också påpekat att utbildning sker inom olika forum. Om du exempelvis ska lära dig sociala medier behöver du inte alltid betala för detta.

Du bör i vilket fall lära dig hur media fungerar i största allmänhet. Tidningar och dylikt kan ligga dig till last om du begår ett misstag. De har dock möjligheten till att lyfta din karriär om du utnyttjar deras plattform på bästa sätt.

Media är i regel endast ute efter att få många tittare eller läsare. Du kan i många fall erbjuda dem detta genom ditt arbete.

Det handlar inte alltid om att lära sig nya saker

Viktigt med storstädning på LinkedIn före en anställningsintervju. Detta är bara en av alla detaljer som du bör vara uppmärksam på om du söker ett nytt jobb. Många gånger tenderar vi dock att endast fokusera på nya saker, exempelvis gå en utbildning för att kunna få ett nytt jobb.

Vi måste dock ta fasta på den kunskap som vi redan har lärt oss. Den behövs ständigt uppdateras. Samma förhållande gäller med vårt CV samt karriärkonton på internet. Fokuset i näringslivet tenderar att förändras hela tiden.

Kanske har du kompetens inom ett visst område som tidigare inte var relevant? Om så är fallet behöver du uppdatera dina ansökningshandlingar. Du bör också ta bort sådant som kanske inte längre är lika relevant som när du var nyutexaminerad. Det finns mycket att förändra för den som är proaktiv.