Published by Linnea on 28/09/2015

Allas rätt till språkstöd

Runt om på jorden finns det olika länder där människor bor med olika seder, kulturer, och bakgrunder. Men ibland händer det saker i livet som gör att man tvingas flytta på sig från sitt hem och sitt land. Anledningarna till varför man flyttar till ett annat land så som till exempel Sverige kan bero på…

Continue Reading »