Published by Linnea on 28/09/2015

Allas rätt till språkstöd

Runt om på jorden finns det olika länder där människor bor med olika seder, kulturer, och bakgrunder. Men ibland händer det saker i livet som gör att man tvingas flytta på sig från sitt hem och sitt land.

292-modersmål-studierAnledningarna till varför man flyttar till ett annat land så som till exempel Sverige kan bero på flera olika saker. För många innebär en flykt hit möjligheten till ett bättre liv utan krig och misär. För andra kanske det var den stora kärleken som lockade eller också var det ett drömjobb som innebar en flytt. Oavsett situation så har man rätt till språkstöd och modersmålsundervisning för att på så sätt kunna uttrycka sig med känslor och åsikter på sitt hemspråk.

Språkservice24 erbjuder studiehandledning i flera olika modersmål med målet att både få en bättre språkförståelse samt att eleverna ska kunna förstå kulturella skillnader. Det är också ett sätt att lära känna sin egen bakgrund och sina rötter.

Språk och politik

Det här med modersmålsundervisning och språk är någonting som inte sällan får plats i medierna då det är en viktig punkt på listan för många politiker. Redan 20110 skrev Centerpartisten Helen Törnqvist att modersmål måste få högre status i skolan i en debattartikel som kan vara intressant att läsa.

I dag har alla barn som har minst en förälder med utländsk härkomst rätt till undervisning i sitt modersmål i alla fall. Även om detta är ett ämne som betygsätts från och med årskurs 6 liksom övriga skolämnen sker själva undervisningen antingen före eller efter den ordinarie skolan. Och med hjälp av denna undervisning ska eleverna alltså få möjlighet att bekanta sig med var de kommer ifrån och på det här viset blir det lättare att förstå kulturella skillnader som tidigare nämndes. Rapporter visar även att det har betydelse för resultatet i skolan i övrigt för många elever utifrån.