Published by Linnea on 26/10/2020

Vad gäller vid missförhållanden på arbetsplatsen

Alla måste jobba, det är en del av det dagliga livet. Om du hittar ett bra jobb som du trivs med är det naturligtvis det allra bästa. Men något som alla ska kunna förvänta sig är likvärdig och respektfull behandling. Det finns ingen som helst anledning att någon ska fara illa eller uppleva hot på jobbet. Men samma sak gäller för alla i samhället. Och det är här som det gäller att se efter varandra.

De som jobbar inom vården har ett stort ansvar. Inte bara för att de måste ha en utbildning som gör att de kan ta hand om folk. Inom äldreomsorgen och hemvården så är det viktigt att ta hand om klienterna. Att hålla ögonen öppna och försäkra sig om att de har det bra. Ofta är det just vårdpersonalen, eller de som jobbar inom socialtjänsten, som kan uppmärksamma missförhållanden. 

Ett samarbete som ger trygghet

Du är beroende av andra människor på flera sätt och vis. Både fysiskt och praktiskt i vissa fall, men även känslomässigt och psykologiskt. Därför talar lagen gärna om missförhållanden, för det är ett så pass vitt begrepp att bra mycket faller under det. Det är inte bara en fråga om direkt misshandel, utan går djupare än så. Läs mer om Lex Sarah ärendet på TT. 

Det här är en princip som gäller inom så många områden. Ingen ska behöva höra nedsättande kommentarer bara för att de är kvinnor, män, utländska eller vad du än kan komma på att prata om. Du ska inte ens titta på dem på ett felaktigt sätt. Naturligtvis är det viktigt att inte ropa varg hela tiden. Men om det är något som inte är riktigt rätt måste du ta upp det med ansvarig ledning. Eventuellt gå ännu längre om nödvändigt. 

Anmäla oroväckande händelser

Vad har då de som jobbar med människor, typ vård och socialtjänst, för ansvar? Det finns något som kallas för Lex Sarah och är en lag där de måste anmäla misstankar om problem. Missförhållanden som de kallas. I praktiken så kan det vara fråga om flera olika situationer. Även misstankar om ekonomiska frågor bör anmälas. 

Ibland kan det dock bli tvärtom. Att de som säger ifrån råkar illa ut. Nyligen har det varit ett uppmärksammat fall som ledde till avsked. Hos Realtid.se hittar du mer information om ärendet. För det mesta går det dock inte så illa. Istället är den här lagen till hjälp för många. Du måste inte alltid säga ifrån om något inte är bra. Små barn, förståndshandikappade eller senila har inte så lätt för att få sin röst hörd. 

Det här innebär inte att du ska vara rädd för att anmäla missförhållanden. Eller om du har misstanke om att något inte är helt rätt. En fördel med sådana här fall är att de skapar en förebild. Arbetsgivare vet att de inte kan handla hur de vill, för det har redan fastställts i domstolen. 

Risken för problem

Det är nu inte så vanligt att något händer på jobbet eller inom vården. Men det kan ske, och du vet inte alltid hur dagen slutar när du stiger upp på morgonen. Aftonbladet berättar här om när en personlig assistent mördades i Trollhättan. En tråkig konsekvens av den här händelsen var att klienten lämnades utan vård. Förutom att angriparen också stal saker från hen. 

Sverige är ett relativt säkert land. Du kan känna dig trygg både i hemmet och på arbetsplatsen. En av anledningarna till detta är att det finns ett antal lagar som är till för att skydda dig. Alla har rättigheter, oavsett kön eller ålder. Det gör det lättare att säga ifrån. Att göra myndigheterna uppmärksamma på eventuella problem eller farliga situationer. För det bästa är ju att kunna göra något åt det långt innan det leder till skada av något slag. 

När det är missförhållanden på arbetsplatsen

Personalen som avskedades för att de gjorde en anmälan hade all rätt att ta upp det hela i rätten. De gjorde helt rätt eftersom det också kan hjälpa andra personer. Du ska inte behöva vara rädd för din anställning när du gör en anmälan om missförhållanden. Då blir det istället så att det är din arbetsplats som måste anmälas. Ett tråkigt förlopp som går att förhindra. 

Vad alla måste göra är att känna till vad lagen säger. Du måste veta vad du har rätt till men också vilka skyldigheter som en anställd eller arbetsgivare har. Det finns gränser för det mesta, och det lönar sig att hålla sig inom dem. Och innan du säger eller gör något negativt, som att avskeda din personal, så bör du ha klart för dig vad som gäller. 

Det ena utesluter inte det andra. Naturligtvis får du inte använda olagliga medel för att få fram information. Det säger nästan sig självt. Men använd all din makt eller det du får göra för att hjälpa andra. De som sitter i en position av ansvar måste se vad som händer med de svaga eller mer utsatta medlemmarna av samhället. 

Ett balanserat ansvar för alla

Den här sortens lagar bygger på konceptet att hela världen är beroende av varandra. Att du har ett ansvar, att det inte går att ignorera andra helt och hållet. Och de flesta lever också efter liknande principer. Att ta hand om de mest utsatta borde vara en självklarhet. Samt att ha rätt att säga ifrån. Därför är det skönt att se när lagen verkligen fungerar.