Published by Linnea on 22/06/2020

Billigare städning tack vare avdrag

Många drömmer om att slippa städa. Det är en tråkig hushållssyssla som både tar tid och energi. För en billig peng kan du istället låta någon annan göra jobbet åt dig. På så sätt frigör du tid till dina egna intressen.

Det är populärt att använda sig av RUT-avdraget för städning i hemmet. Detta avdrag kan vara värt flera tusen kronor under ett helt år. Lägg därtill att många städfirmor hjälper dig igenom avdragsprocessen. Den mest effektiva städfirman i Göteborg kan dessutom göra ditt hem strålande rent.

Vem får använda sig av RUT-avdrag?

Privatpersoner får använda sig av detta avdrag. Personen som köper tjänsten måste dock vara myndig och hemmahörande i Sverige. Om du exempelvis vill köpa hemstädning bör du dessutom använda fastigheten som din bostad.

  • Fastigheten kan innefatta en bostadsrätt, hyreslägenhet eller hus. Som du märker är det inte fastighetstypen som är föremål för bedömning. Det handlar istället om att köparen ska använda fastigheten som sitt hem.
  • Fastigheten kan även innefatta delar till en bostad. Det kan exempelvis handla om ett mindre hus på gården eller andra förvaringsutrymmen. Ditt garage innefattas också av den här kategorin.
  • Du kan se hur mycket avdrag du kan göra på ett år. Det finns nämligen en flik för detta på ”mina sidor” hos Skatteverket. Du kan med andra ord snabbt och enkelt få en överskådlig bild över dina avdrag för det aktuella inkomståret.

Hur mycket pengar får du göra avdrag för på en årlig basis?

  • Det maximala beloppet för avdraget är 25 000 kronor. Du måste dock komma upp i 50 000 kronor för att kunna göra detta avdrag. D.v.s. du måste köpa städtjänster för minst 50 000 kronor.
  • Priset för hemstädning tenderar att variera. I regel brukar dock detta belopp täcka några timmars städning per vecka. Du kan alltså med stor sannolikhet göra avdrag för hela årsbeloppet som du lägger på städtjänster.
  • Tänk dock på att många städföretag presenterar deras priser med RUT-avdrag. Du bör därför kontrollera detta innan du gör en beställning. Avdraget är så pass stort att det kan inverka rejält på priset om du misstar dig gällande detta. 

Det finns ett företag i Göteborg som erbjuder RUT-avdrag till sina kunder. De kan allt inom städ och du kan räkna med att få ett skinande hem. 

Varför får bara privatpersoner göra avdrag?

Det finns redan ett antal olika avdrag som endast är tillgängliga för företag. Ett exempel är när Nya spelare kommer till Göteborg för att stärka idrotten. Idrottslag får nämligen tillämpa artistskatt. Det finns dessutom andra avdrag som endast är tillgängliga för idrottslag.

Den övriga företagssektorn har också ”egna” avdrag som endast är tillgängliga inom deras bransch. Av den här anledningen är RUT-avdraget endast tillgängligt för privatpersoner. 

Det är också viktigt att lyfta anställningsfrågan. Genom avdragen kan företagen anställa fler medarbetare, vilket i sin tur skapar fler arbetstillfällen. Ekonomin och samhället mår alltid bra av att folk har ett jobb att gå till.

Varför måste man då som privatperson göra avdraget? Är det inte enklare om skatterna sänks på en gång? Detta är en god tanke. Man får dock tänka på att detta innefattar en hel del utrymme för fusk. Genom att kunderna själva gör avdrag skapar man ett bättre system.

Samtidigt bör det poängteras att folk också fuskar med RUT-avdragen. Det är dock en lite mer komplicerad process som innefattar en del förarbete.

En del av den kritik som riktar sig mot RUT-avdragen är att de endast gynnar de som redan har mycket pengar. Detta är en sanning med modifikation. Vi har redogjort för siffrorna i den här artikeln. En medelklassfamilj kan garanterat kosta på sig dessa tjänster.

Medelklassen utgör en stor del av Sveriges befolkning. Det är därför inte rimligt att påstå att endast rika personer kan dra nytta av avdraget. 

Lägg därtill att hela RUT-sektorn inkluderar branscher där företagen har små ekonomiska medel. Dessa företag mår bra av att staten hjälper till och indirekt skjuter till pengar. Det handlar återigen om att skapa arbetstillfällen i sektorer där lågutbildade människor kan hitta ett arbete. 

Förtydligande av reglerna

Expressen klargör reglerna runt RUT-avdrag för städning. Deras artikel sammanfattar mycket av det vi har pratat om i den här texten. Du bör dock inte vara rädd för att fråga om hjälp hos det företag du vill anlita. Tänk på att många städföretag arbetar med detta på en daglig basis. De kan därför hjälpa dig att förstå hela processen.

Om du är osäker på om du är berättigad RUT bör du ta in ett första utlåtande av städfirman. Du kan sedan, om du fortfarande är osäker, kontakta myndigheterna för att få korrekta svar på dina frågor. 

Slutligen vill vi återigen poängtera vikten av att kontrollera priserna. Många marknadsförda priser är som sagt inkluderat RUT-avdrag. Som vi har visat med våra beräkningar kan det skilja mycket mellan de olika priserna. Du vill definitivt inte få en otrevlig överraskning när du öppnar fakturan.