Published by Linnea on 11/06/2020

Livsviktigt kontrollera arbetsmiljön

Arbetslivet kan ofta präglas av stress och bristfälliga villkor. Som arbetstagare ska du däremot aldrig behöva bekymra dig om säkerheten på arbetsplatsen. Din arbetsgivare ska ha anpassat arbetsplatsen efter alla tillgängliga säkerhetsåtgärder.

Som arbetsgivare kan detta vara ett tungt ansvar. Arbetsgivaren är redan ansvarig för att betala ut löner och se till så att alla har tillräckligt med arbetsuppgifter. Att behöva bekymra sig om arbetsmiljön kan i vissa fall vara en för stor utmaning. Du kan därför ta hjälp av en tredje part när det gäller dessa frågor. Det finns Stora möjligheter att gå framåt med Basutbildarna.

Kontrollera arbetsmiljön – Steg för steg

En kontroll av arbetsmiljön kan variera beroende på branschområde. Som arbetsgivare eller arbetstagare kan du därför ha olika regler att förhålla dig efter. Nedan listas några grundläggande tips och råd.

  • Du bör i ett första steg kontrollera vilka statliga krav som finns. På en byggarbetsplats finns det exempelvis en nationell standard för säkerhet. Dessa säkerhetskrav gäller för samtliga anställda. Arbetstagarna måste nämligen registrera sig i ett nationellt register.
  • Detta görs bland annat i syfte att försäkra sig om att arbetstagarna är behöriga för arbetet. Historiskt sett har man nämligen haft problem med arbetstagare som saknar behörighet att arbeta i Sverige.
  • Dessa personer betalar således inte skatt. De får betalt av en arbetsgivare som inte följer skatteregler eller anställningsvillkor. Personer som jobbar under dessa villkor saknar således nödvändiga försäkringar. En arbetsplatsolycka skulle innebära stora problem för en individ som jobbar under dessa förhållanden.
  • Som arbetsgivare bör du också se till att samtliga anställda går på kontinuerliga kurser. Detta gäller i princip för varje branschområde. Man kan tycka att ett arbete som saknar naturliga faror bör undgå detta krav.
  • Det bör dock poängteras att olyckan kan vara framme även på säkra arbetsplatser. Det kan exempelvis handla om en anställd som får en hjärtattack. Kollegorna bör i dessa fall kunna utföra en korrekt hjärt- och lungräddning. Det finns en rad olika professionella kurser inom detta område.
  • Om du inte genomför kontroller av arbetsmiljön kan någon annan göra det åt dig. Det finns nämligen en rad olika statliga institutioner som genomför kontroller. Bristfälliga arbetsplatser kan få böter eller till och med bli nedstängda vid ett negativt resultat.

Som ett första steg bör du alltid kontrollera vilka statliga regler som gäller för din bransch. Du kan därefter planera och genomföra nödvändiga åtgärder.

Konkreta exempel

Fler kontroller av arbetsmiljön på byggen kan rädda liv. I den här artikeln i Expressen lyfter man flera problem som främst är relaterade till byggbranschen. Varje år dör människor på byggarbetsplatserna runt om i Sverige. Detta trots alla säkerhetsåtgärder som har genomförts av både arbetsgivare och myndigheterna.

Hur är detta fortfarande möjligt? Artikeln lyfter bland annat bristen på rutinkontroller på arbetsplatser. Det förekommer rutinkontroller från myndighetshåll. Kontrollerna genomförs dock alltför sällan. Detta innebär ett utrymme för vissa arbetsgivare att undkomma reglerna.

Ett annat problem är de offentliga upphandlingarna. Vissa byggföretag lägger sig långt under andra offerter. Dessa företag arbetar inte mer effektivt än andra byggföretag. Det handlar snarare om företag som slarvar med säkerheten gällande arbetsplatsen och anställningsvillkoren.

Om du betalar svarta löner kan du givetvis spara in en hel del pengar. Branschexperter menar att många av dessa företag betalar svarta löner samt arbetar med bristfälliga säkerhetsrutiner. Som vi precis nämnde faller dessa företag mellan stolarna på grund av bristen av rutinkontroller.

En säker arbetsmiljö innefattar dock inte bara dödsolyckor. Många arbetstagare lider nämligen i det tysta. På en arbetsplats med bristfälliga villkor är det enkelt gjort att bli drabbad av arbetsskador. En person som skadar ryggen på en arbetsplats kan permanent mista sin arbetsförmåga. Detta blir också en stor kostnad för samhället.

Vem ska då lösa detta stora problem? Förmodligen ligger ansvaret både på arbetsgivare och myndigheter. Arbetsgivarna måste bli bättre på att ta ansvar för sina anställda. Samtliga anställda måste gå säkerhetskurser samt få möjligheten att känna sig säkra på arbetsplatsen.

Myndigheterna måste i sin tur införa tydliga regler. De måste också se till att reglerna efterföljs. Detta gör man bland annat genom kontinuerliga rutinkontroller. 

Andra positiva faktorer

Bättre ork på jobbet när arbetsmiljön uppmärksammas. Detta var rubriken på en artikel i Aftonbladet. Arbetsmiljö handlar i dess yttersta form om säkerhet. Detta bör dock vara en självklarhet – att alla ska kunna gå till jobbet och känna sig säkra. När de mest grundläggande säkerhetsfaktorerna finns på plats kan företagen fokusera på andra faktorer.

En sådan faktor är hälsan på arbetsplatsen. Alla arbeten kan vara mer eller mindre farliga för kroppen ur ett långsiktigt perspektiv. Det kan exempelvis handla om problem med axlar och armbågar vid ett stillasittande arbete. Det kan också handla om ryggproblem efter många tunga lyft på en byggarbetsplats.

Arbetsgivarna bör främja en god hälsa hos de anställda. Det kan exempelvis handla om gratis tillgång till massage varje vecka. De anställda bör också få omedelbar hjälp med skador som har uppkommit på arbetet. Det kan exempelvis handla om professionell läkarhjälp som finansieras av företaget. 

De anställda bör också ha tillgång till varierande arbetsuppgifter. Detta kan visserligen vara lättare sagt än gjort. Man kan nämligen inte kräva att en arbetsgivare ska ha råd att anställa flera personer för att de ska kunna rotera kring arbetsuppgifterna.

Med lite kreativitet bör det dock vara möjligt att låta de anställda utföra olika arbetsuppgifter en gång i veckan. Detta bör vara möjligt på de allra flesta arbetsplatserna. En byggarbetare behöver kanske inte genomföra tunga lyft alla dagar i veckan.

En kontorsarbetare kan i sin tur få möjligheten till att jobba hemifrån en gång i veckan. Kontorsarbetaren kan i dessa fall arbeta från en liggande ställning, alternativt från en bekväm fåtölj. Detta bör kunna bryta mönstret som arbetet vid ett skrivbord innebär. 

En investering i arbetshälsan kan innebära stora ekonomiska vinster i framtiden. Som arbetsgivare kan man då kringgå de stora kostnaderna som tillkommer med sjukskrivningar och nyanställningar.

Sammanfattning

Arbetsmiljö är ett ämne som bör vara intressant för både arbetsgivare och arbetstagare. Unga personer som arbetar kanske inte är så angelägna att värna om deras hälsa. Som ung fungerar kroppen ofta utan problem, och det är svårt att se eventuella problem som kan uppkomma längre fram i tiden.

I dessa fall är det arbetsgivarens ansvar att värna om dessa personer. Samtliga arbetstagare måste ta säkerhetsfrågorna på största allvar. Om de inte följer detta kan arbetsgivaren hänvisa till myndigheternas regler. Hela företagets verksamhet kan stå på spel, även om endast ett fåtal anställda inte följer reglerna.

Slutligen bör det poängteras att pengar som man investerar i arbetshälsan inte behöver ses som en kostnad. Det är som sagt en investering i personer som förhoppningsvis ska arbeta länge inom företaget. Detta kan med andra ord vara en mycket lönsam investering som kan gynna hela företaget ur ett längre perspektiv.