Published by Linnea on 10/06/2019

Så arbetar en duktig försäljningschef

Det låter ganska bra att vara chef. Du har ansvar men också makt, och kan bestämma allt på arbetsplatsen. Så var det kanske för ett antal år sedan, men idag är det bra annorlunda. Ansvaret finns kvar, mer än någonsin. Men en bra försäljningschef har så mycket mer att göra än att bara bestämma. Nu handlar det mycket om att motivera. Att inspirera och vara innovativ.

Det är därför som du måste välja dina chefer noga, för de kan verkligen påverka företagets tillväxt. För lite större verksamheter är det vanligt att aktivt leta efter en ny chef. Rekryteringen tas på allvar och får hellre ta lite tid. Förutsatt att du har den tid det behövs. Börja gärna i god tid att leta efter en duktig försäljningschef, så att du har hittat fram till den rätta när det är dags att tillsätta posten.

En effektiv och smidig rekrytering

Bland det bästa du kan investera i är hjälp med rekrytering. Speciellt när det handlar om chefer eller andra nyckelpositioner. Det är inte så lätt att byta ut någon om du skulle anställa fel person. Men konsekvenserna kan vara svåra. Därför gäller det att inte göra några större misstag utan satsa på en effektiv rekrytering. Rubino hittar rätt säljchef för små som stora företag.

Vare sig du tar hand om det hela själv eller anlitar någon måste du börja med en behovsanalys. Tänk igenom vad du egentligen är ute efter. Vad du tycker är allra viktigast att se i en chef. Med en väl formulerad kravprofil är det lättare för alla parter. Sökande förstår vad du är intresserad av och kan se om de uppfyller kraven eller inte. Rekryteraren kan sammanställa en lista och bocka av vartefter hen ser på ansökningarna. En del kommer att hamna i utkorgen direkt, medan andra förtjänar en lite noggrannare titt. Läs mer om företaget på den här sidan.

Vad gör chefen hela dagen?

Det kan inkludera att sitta och läsa rapporter, Excel-ark eller andra sammanställningar. För en säljchef måste ha koll över läget, veta hur företaget går och vilka de svaga länkarna är. Men det är som sagt bara en del av det hela. En duktig chef vet också hur de anställda arbetar och vilka behov de har. Vad som kan göras för att förbättra situationen på kontoret och göra det lättare för dem att uppfylla sina projekt eller uppgifter. Dagens Media rapporterar i den här artikeln om försäljningschefens spännande roll.

Nu för tiden läggs det stor vikt på kommunikation. Det är inte ledningen och företaget, med ett stort gap där emellan. Istället handlar det om en enhet, om än uppdelad i olika avdelningar. Alla har rättigheter och uppmuntras att uttrycka sig. För om inte chefen förstår hur det är att jobba med uppgifterna så kan det lätt bli otrivsel. Det går att leda ett team men ändå vara tillgänglig. En duktig chef känns igen på hur pass bra hen är på att relatera till de anställda.

Driva företaget framåt

Om du står stilla med en cykel så ramlar du av den. Det gäller att hålla farten uppe så du kommer någon vart. Något liknande gäller för ett företag. Du måste gå framåt, se efter nya sätt att utöka eller förbättra verksamheten. Annars är det lätt att resultatet blir det motsatta. Här kan chefen göra stor nytta. Om hur försäljningschefen kan förändra företaget. Läs mer på den här sidan i Medievärlden.

Ofta är det inte fråga om att revolutionera hur företaget jobbar. En verksamhet kommer ganska snart in i en viss rytm, och om den fungerar ska du inte störa den allt för mycket. Men ibland kan små förändringar göra stor skillnad. Samhället i stort står inte stilla, och det är ju till vanliga människor du vänder dig. Därför behöver en försäljningschef vara innovativ. Komma upp med nya metoder som kan användas för att bli ännu bättre. Eventuell strukturera om arbetsplatsen, även om personalen förblir den samma så kan dynamiken förbättras.

Allt detta kan vara orsaken att en person blir anställd som chef. Speciellt om du har rykte om dig att kunna se djupare in i företagets kärna. För många är det inte första gången de jobbar som chef, och har du lyckats vända trender eller gjort andra företag starkare så har du säkert en chans här också.

Välja chefen noga

Det är bland annat därför som man lägger ner lite extra på rekryteringen av just chefer. Ibland så får de förslag om anställning även om de inte sökt en viss tjänst. Då är det viktigt att kunna ge dem lite mer än vad de har nu. Antingen det handlar om lön, ansvarsuppgifter eller frihet att göra förändringar så behöver du erbjuda något alldeles speciellt.

Många bra chefer trivs med att kunna utveckla sig och sina talanger. När de har gjort allt de kan på ett företag går de gärna vidare. Det är då du ska försöka fånga upp dem. Helt klart kan löneförhandling bli intressant. Ju bättre chef desto mer måste du vara villig att ge dem. Men i det långa loppet lönar det sig att få den bäste. Du kommer ganska snart att ha tjänat in skillnaden.

Förbättra rekryteringsprocessen

Använd de verktyg som finns till hands. Idag har rekrytering också gått till en högre nivå. Med digitala hjälpmedel har det blivit mycket lättare att koppla samman de som vill ha en anställning med företaget som söker personal. Databankerna svämmar över och allting är lätt att hämta fram. Sedan finns det bra program som hjälper dig både annonsera och sålla bland ansökningarna.

Eftersom en hel del rekryteringsfirmor arbetar inom en viss yrkesgrupp ska du välja även bland dem. Har de specialiserat sig på chefer, till exempel, har du större chans att snabbt få tag på ett antal bra kandidater. De vet vad de ska leta efter, speciellt om du har gett dem en bra kravställning. Och de har resurser för var de ska söka efter lämpliga chefer. Det är ingenting som du lämnar åt ödet och hoppas på det bästa. Med duktiga försäljningschefer kan du komma långt.