Published by Linnea on 23/05/2017

Känn till dina rättigheter vid uppsägning 

118-6-1-rattigheter-vid-uppsagningDet finns flera skyldigheter och rättigheter i samband med en anställning. Mycket är reglerat av olika avtal, både kollektiva och privata. Men det är inte alltid som du blir informerad om vilka dina rättigheter är i samband med en uppsägning. Därför är det viktigt att själv se till att ha allt under kontroll.

Ibland händer det nämligen att en uppsägning inte är helt enligt avtalen. Eller så har du vissa rättigheter att överklaga inom en särskild tid. En del tycker inte om att klaga och accepterar så gott som vad som helst. Men det är ändå ditt jobb, ditt levebröd, som det är fråga om. Samtidigt så kan principer stå på spel som du vill upprätthålla.

Olika orsaker till uppsägning

Det finns ett par större orsaker som kan ligga till grund för en uppsägning. Arbetsgivarna får nämligen inte göra precis som de vill och ge folk sparken när som helst. Huvudsakligen så kan du bli uppsagd av personliga skäl eller för att det helt enkelt är arbetsbrist. Men runt dessa två orsaker finns det en del turer som gör det viktigt att ha tillräckligt med kunskap. Gå hit för att läsa mer om uppsägning av personliga skäl och vad du bör tänka på i denna situation.

Naturligtvis ligger rättigheter och skyldigheter hos båda parter. Du som arbetstagare måste ge en god dags arbete och inte vara frånvarande utan orsak. Plus en del andra saker som en arbetsgivare kan kräva. Ingen får alltså göra som de vill, utan det är fråga om en ömsesidig respekt. I alla fall på pappret, alla vet att i verkligheten så är det inte alltid så lätt. Läs mer här om vad du har rätt till vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

Slut på arbetet

Inom vissa branscher så går det lite upp och ned med jobbet. Ibland finns det mycket, andra gånger mindre. Då är det lätt att bli av med arbetet om det gått nedåt en längre tid. Företaget har helt enkelt inte råd att hålla sig med en stor personalstyrka. Det kan också handla om nedskärningar för att de lägger över en del av verksamheten till en annan ort eller datoriserar vissa moment som tidigare krävde ett par män. För det mesta så är det giltiga skäl och de är inte glada att se någon gå.

Men denna form av uppsägning kan ibland vara ett sätt att bli av med någon som de inte tycker om. Om du ser att det finns jobb och att anledningen verkar lite konstgjord så kan det mycket väl vara fråga om sådan politik. De kan inte säga rent ut att det inte kommer överens med någon, och om vederbörande inte gjort något fel så har de egentligen ingen anledning att sparka honom. Det är viktigt att känna till sina rättigheter vid uppsägning på grund av arbetsbrist. På den här sidan i Norrtelje Tidning läser du mer.

118-6-2-uppsagning-personliga-skal-kann-till-dina-rattigheter

Konflikter på arbetsplatsen

Det är inte så lätt att ta en samling människor och sätta dem alla att jobba tillsammans på en arbetsplats. Lägg sedan till en krävande chef eller någon som har starka åsikter, och det hela kan bli ganska explosivt. Alla vill säga något och ingen vill ge efter. Men ofta så är det bara en eller ett par personer som skapar oro. Antingen det är chefen eller en av de anställda så kan en viss personlighet leda till konflikter.

Helt klart har chefen rätt att styra och sätta upp regler för arbetet. Men ibland så fungerar det helt enkelt inte. Vissa personer passar inte in och om de inte följer instruktionerna så måste de avskedas. Men då måste man ha mycket klart för sig vad som ligger till grund för beskedet. Det måste hålla vid en eventuell överklagning. I den här artikeln i Barometern-OT kan man läsa om hur det är vanligt med konflikter vid uppsägning av personliga skäl.

Olika yrkesgrupper drabbas av uppsägning

Dessa konflikter och uppsägningar är inte begränsade till en viss yrkesgrupp. Alla branscher och nivåer drabbas någon gång av arbetsbrist eller personliga missförstånd. Därför är detta något du bör känna till. Dels vilka skyldigheter du har gentemot din arbetsgivare men också vilka dina rättigheter är vid en uppsägning. Du behöver inte bara acceptera allt de säger utan har rätt att överklaga beslutet.

För en uppsägning av personliga skäl kan reflektera på dina framtidsutsikter att hitta ett jobb igen. Ingen vill ha en problematisk person som inte sköter sitt jobb. Eller så kan det komma att se ut på ditt cv. Såvida du inte klart och tydligt kan visa på vad som skett, eller eventuellt får möjligheten att själv säga upp dig. Om ni kan komma fram till en överenskommelse så är naturligtvis det bra.

Såvida du inte vill stanna kvar på jobbet, och överklagar av det skälet. Vissa poster är eftertraktade och du har möjlighet till en karriär. Då vore det synd om du förlorade dessa möjligheter på grund av personliga skäl. Hela tiden med utgångspunkt i att det inte är en förtjänad uppsägning. Alla har som sagt skyldigheter.

Side view of small table and two chairs in office

Vikten av information

Fackföreningarna har jobbat hårt för att få till de kollektivavtal som de flesta tar för givet idag. Alla de lagar som reglerar anställningar har inte kommit till av sig själva, utan det ligger många timmar av förhandlingar bakom dem. Samt en del strejker för att understryka kraven. Allt detta är till nytta för arbetstagarna, oavsett vad de jobbar med. Både högt kvalificerade anställda och låginkomsttagare har behov av ett skydd. Ingen ska kunna göra vad de vill med deras anställningar.

Så ta dig tid att läsa igenom dina rättigheter, och gärna dina skyldigheter också. Det är bra att veta vad som gäller. Om du skulle hamna i en situation där du blir uppsagd är det sedan dags att gå lite djupare in på ämnet. Detta kan du vanligtvis få hjälp av från din fackförening. De har ett stort nätverk och fortsätter att jobba hårt för att allas rättigheter ska respekteras. Ingen ska kunna bli uppsagd utan mycket god grund.