Published by Linnea on 21/11/2019

Jurister med olika intressen

En del tänker på gamla gubbar med peruk när de hör ordet jurist. Kanske för att det fortfarande är seden i många länder, och något du ser på TV. Men dagens jurister är långt från gamla allesamman. Det är ett attraktivt yrke som dragit till sig många från den yngre generationen. Och mycket av deras arbete sker utanför domstolarna. Bland annat ingår det i deras uppgifter att förhindra att tvister går så långt som till rättegång. 

Det finns många och komplicerade lagar och regleringar. För en vanlig person är det inte alltid så lätt att veta vad som gäller. Så redan innan du fattar ett beslut eller skriver under ett avtal kan det vara bra att vända sig till en kunnig person. Jurister hjälper både folk att undvika problem samt överkomma situationer som redan har uppstått. Det finns flera tillfällen då du verkligen kan behöva någon som vet vilka lagar som gäller. 

Vägen till framgång

De flesta som kommit någon vart i affärslivet har en bra jurist vid sin sida. Du kan inte komma undan alla de regler som gäller, och ofta så är det till samhällets fördel. Däremot så kan du planera och göra mycket inom lagens ramar som kan hjälpa dig att gå framåt. Som redan nämnts kan du både undvika dyra problem samt rätta till sådant som inte fungerat. Med hjälp av RiVe kan du gå långt.

Ett antal juristbyråer har specialiserat sig inom ett visst område. Har du problem med något som gäller din anställning så kan någon som kan allt om arbetsrätt vara passande. Sedan finns det någon för fastighetstransaktioner, andra kan allt om de lagar som gäller för skådespelare eller idrottsmän. Listan kan bli lång över alla specialiseringar. Förutom alla de som sysslar med lite av varje. Se mer om hur Rive hjälpt företag. 

Miljövänliga jurister som gör skillnad

Inom miljöfrågor finns det en hel del jurister som är aktiva. Dels så ger de råd och vägledning för olika grupper som värnar om miljön. För ofta så ligger deras handlingar precis på gränsen för vad som är lagligt. De vill göra en skillnad och synas av så många som möjligt utan att få trubbel av polisen. Och du gör större nytta när du inte behöver betala böter eller avtjäna ett straff. 

Sedan finns det jurister som deltar i protesters och är aktiva på en helt annan nivå. De jobbar på precis som alla andra och gör vad de kan för att rädda sina omgivningar. Ibland kan det innebära att du köper en bit mark för att den ska kunna lämnas ifred. Det finns mycket du kan göra för att följa dina övertygelser. Jurister värnar om naturen på flera olika sätt.

Dags att byta yrke

Nu är det dock inte alla som vill jobba som jurister hela sitt liv. De kanske upptäcker halvvägs att de skulle vilja pröva på något annat. Inget fel med det, utan det viktiga är att du följer ditt hjärta. Ibland kan en gedigen utbildning vara precis vad som behövs för att göra något som inte är direkt relaterat till yrket. Den kunskap och erfarenhet du har kommer alltid att finnas där. Det finns även före detta jurister vid hovet

Men det kan också vara precis tvärtom. Du kanske jobbat med något fram till nu som inte alls har att göra med lagar och förordningar. Nu har du förstått att din läggning är mer åt det lagliga hållet och att du skulle vilja bli jurist. Idag hör du ofta talas om motivationskurser och hur du ska kunna förverkliga dig själv. Bland det viktigaste du kan göra är att satsa på ett jobb som du trivs med. Om det kräver en viss omskolning ska du göra allt du kan för att klara av det. 

Jurister som har olika intressen

Lagvrängare kallas de för ibland. Kanske för att de använder lagen till sina klienters fördel, utan att för den skull ge avkall på att vara laglydig. De vänder och vrider på den tills de hittar en lösning. För att kunna göra det måste du ha en djup kunskap om hur lagen fungerar. Allting behöver inte sitta i huvudet, men de större principerna bör finnas där. Många gånger handlar det nämligen om att tyda lagen. Den är stor och detaljrik. Juristens uppgift är att hitta den detalj som kan tillämpas på en given situation. 

Med andra ord så har jurister ett gott grepp om lagen, det skrivna ordet och hur den ska tydas. Ibland använder de sin expertis för att främja sina egna intressen eller hobbyer. Typ miljöaktivister och liknande förehavanden. Och precis som alla andra har de tycken och intressen som kanske påverkas av deras yrke. För lagens långa arm brukar nå fram till de flesta ställen. Så det lönar sig att kunna den, och veta vad som är allra bäst att göra.