Published by Linnea on 22/01/2021

Speciell utbildning för jurister

Jurister studerar under 5,5 år på universitet. De kan sedan inleda deras yrkesverksamma karriär. Yrket i sig är dock komplext. Som jurist måste man ständigt hålla sig uppdaterad med förändringar i lagar och dylikt. Man kan därför gå utbildningar för att förbättra sin kunskap. Många ser närmare på Rive Juridiska Byrå. Deras utbildningar är inriktade…

Continue Reading »