Published by Linnea on 16/06/2020

Psykologernas åsikter om den öppna skolan

Skolan är en trygg plats för många elever. Interaktionen med de andra eleverna och hjälpen från lärarna är viktiga faktorer för den personliga utvecklingen. Skolorna bör därför hålla öppet även under kriser. Skolan kan fungera som terapi för en del elever. Som elev har man nämligen tillgång till en mentor som bejakar ens bästa. Det…

Continue Reading »