Published by Linnea on 21/11/2019

Jurister med olika intressen

1810-7-1 En del tänker på gamla gubbar med peruk när de hör ordet jurist. Kanske för att det fortfarande är seden i många länder, och något du ser på TV. Men dagens jurister är långt från gamla allesamman. Det är ett attraktivt yrke som dragit till sig många från den yngre generationen. Och mycket av…

Continue Reading »