Published by Linnea on 08/05/2018

Därför tjänar man på att ha separat ansvar för kravställning och utvärdering

Det är svårt att komma fram till bra lösningar om du inte vet exakt vad som förväntas. Eller vad klienten egentligen har behov av. Med bra kravställning kan gapet mellan lösning och kund minskas avsevärt. Men när du utvärderar kravställningen och ser om den är bra, så är det ofta bäst att låta detta ske…

Continue Reading »